ROLETY ZEWNĘTRZNE DK-PROF

Rolety nadprożowe DK-RKS

Rolety nadprożowe DK-RKS

Wyposażenie budynku w rolety nadprożowe należy zaplanować odpowiednio wcześnie. Już podczas tworzenia projektu powinniśmy tą kwestię omówić z architektem, który uwzględni zastosowanie rolet nadprożowych przy ustalaniu rozmiarów wnęk okiennych. Instalację rolet nadprożowych w systemie roletowym DK-RKS można podzielić na dwa główne etapy. W pierwszym skrzynia rolety zostaje osadzona podczas wznoszenia murów zewnętrznych.

Konstrukcja rolety pozwala na łatwe i trwałe połączenie jej z nadprożem, a także obudowanie w taki sposób, by była zupełnie niewidoczna („schowana” pod elewacją). Skrzynia rolety, w której zastosowano twardy styropian gwarantuje skuteczne ocieplenie, eliminując straty ciepła.

Drugi etap montażu polega na zamocowaniu prowadnic oraz pancerza rolet. Ten etap może zostać zrealizowany w czasie montażu stolarki okiennej.

Sterowanie ręczne

Sterowanie automatyczne

Rolety zewnętrzne mogą być wyposażone w napędy kablowe lub radiowe. Oba rodzaje napędów dostępne są z opcją detekcji przeszkód. Rozwiązanie to przy zastosowaniu wieszaków samoblokujących zatrzymuje pracę napędu w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości np. przedmiotu pozostawionego na drodze opadającego pancerza rolety. Elementy wyposażenia rolet DK-PROF umożliwiające sterowanie automatyczne.