ROLETY ZEWNĘTRZNE DK-PROF

Rolety podtynkowe– DK-RSP

Rolety podtynkowe – DK-RSP

Rolety podtynkowe stosuje się przede wszystkim w nowobudowanych obiektach, ale także w obiektach już istniejących po dokonaniu niezbędnych zmian w obrębie nadproża. Skrzynka rolety podtynkowej montowana jest od zewnętrznej strony okna pod powierzchnią elewacji, dzięki czemu jest ona niewidoczna. Czoło skrzynki roletowej pokrywa się dowolnym materiałem wykończeniowym (np. tynkiem lub klinkierem), co sprawia, że skrzynka roletowa wkomponowuje się w elewację budynku, stanowiąc integralną jej część.

Nasz system roletowy zapewnia perfekcyjną izolację termiczną i akustyczną, ponieważ nie ingeruje w konstrukcję nadproża okna lub drzwi, a tym samym nie narusza bilansu energetycznego budynku.

Klapa rewizyjna skrzynki rolety umiejscowiona jest na zewnątrz budynku. Takie rozwiązanie pozwala na konserwację i serwisowanie rolety podtynkowej bez zakłócania prywatności domowników.

W systemie DK-RSP, oferujemy również wersję z moskitierą, która jest zwijana wraz z roletą do skrzynki. Rozwiązanie to pozwala na skuteczną ochronę przed insektami przy zachowaniu przepływu światła i świeżego powietrza do wewnątrz.

Sterowanie ręczne

Sterowanie automatyczne

Rolety zewnętrzne mogą być wyposażone w napędy kablowe lub radiowe. Oba rodzaje napędów dostępne są z opcją detekcji przeszkód. Rozwiązanie to przy zastosowaniu wieszaków samoblokujących zatrzymuje pracę napędu w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości np. przedmiotu pozostawionego na drodze opadającego pancerza rolety. Elementy wyposażenia rolet DK-PROF umożliwiające sterowanie automatyczne.